سینما و روان‌شناسی

 

معرفی برترین فیلم‌های سینمایی ایران و جهان از منظر روان‌شناختی

روا‌ن‌شناسی و هنر به طور کلی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند چرا که مباحثی همچون؛ ادراک، توجه، انگیزه و هیجان، شخصیت، تعارض، اختلالات و آشفتگی‌های روحی که به عنوان برخی موضوعات اصلی علم روان‌شناسی مطرح هستند، در هنر و به خصوص هنر هفتم به تمامی به نمایش درمی‌آیند.
درون مایه سینما بر اساس ساختن شخصیت‌هاست و شخصیت اصولاً محور بسیاری از اختلالات رایج است. با نگاهی در طول تاریخ به سینما، بیماران روانی، بیمارستان‌های روانپزشکی، درمان‌های این گونه بیماران و گاه نبوغ آنان همیشه پدیده‌ای جذاب و پربیننده برای جهانیان بوده است.
سینما یکی از زبان‌های اصلی طرح افکار، روحیات، مسایل و مشکلات مردم در جوامع مختلف است و  گاهی عوامل تهیه یک فیلم، پیش از تولید از روان‌شناسان کمک گرفته و برای توجیه اعمال شخصیت‌ها، افزایش میزان تاثیرگذاری اثر و یا اهداف درمانی  و از مباحث روان‌شناسی الگو می‌گیرند. گاهی نیز پس از به نمایش درآمدن یک فیلم، روان‌شناسان به بررسی ابعاد روان‌شناختی آن می‌پرازند و حتی در روند درمان برخی بیماری‌ها از فیلم‌‌درمانی استفاده می‌کنند.
بسیاری از ما فیلم‌هایی دیده‌ایم که مطمئنیم تأثیرگذار بوده اند. نباید در این تله بیفتیم که فیلم خوب یعنی فیلم  معنا گرا. باید توجه کرد که از دید روان‌شناختی فیلم خوب، لزوما فیلم خوب هنری نیست. به عبارتی این جا حرف از تخصصی دیگر است، تخصص زندگی کردن. فیلم‌ها باید داستان خوب داشته باشند که به زندگی کردن ما کمک کنند.
در این بخش به معرفی برترین فیلم‌های سینمایی  ایران و جهان که مبحثی روان‌شناختی دارند، پرداخته شده است.