روانشناسی اجتماعی

 

 

 

روانشناسی اجتماعی، شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه روانشناختی افراد در ارتباط با دیگر می پردازد. همچنین در روانشناسی اجتماعی به بررسی رفتارهای ناشی از محركات یا اثرات اجتماعی نیز پرداخته می شود. روانشناسی اجتماعی در دهه 1880 توسط لستروارد بنا نهاده شد. به عقیده او بشر ابتدا منزوی و تنها زندگی می‌كرد ولی در نتیجه تحول و تكامل به صورت جمعی درآمد و اجتماعی شد. روانشناسی اجتماعی به مطالعه علمی افرادی كه تحت تأثیر افراد دیگر قرار می‌گیرند، می‌پردازد. روانشناسی اجتماعی، علمی است كه می‌كوشد دریابد تا چه حد حضور واقعی یا تخیلی افراد دیگر، می‌تواند اندیشه و احساس و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف روانشناسی اجتماعی نیز شناخت و دریافت این موضوع است كه یك انسان اجتماعی چگونه تحت تأثیر انگیزه‌ها و عوامل اجتماعی محیط خود قرار می‌گیرد.
روانشناسی اجتماعی، مطالعه‌ علمی و روشمند شیوه‌ فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن انسان‌ها در حضور مستقیم و ضمنی دیگران است. همچنین مطالعه‌ رفتار و افکار و احساسات انسان‌ها، وقتی به عکس‌العمل دیگران – که در آن زمان و مکان نیستند – فکر می‌کنند، در حوزه روانشناسی اجتماعی قرار می‌گیرد.