آشنایی با بزرگان روانشناسی ایران و جهان

روانشناسی یکی از رشته‌هایی است که سالیان سال است مورد توجه بشر قرار گرفته و شاخه‌های متعددی داشته و نظریه‌ها و تحقیقات بسیاری پیرامون آن شکل گرفته‌است و در این علم دانشمندان، فیلسوفان و نظریه‌پردازان بسیار ارزشمندی حضور داشته و تاثیرات قابل توجهی بر این رشته برجا گذاشته‌اند.

در این بخش از سایت به معرفی و رده‌بندی بزرگان روانشناسی در جهان و ایران پرداخته شده و این افراد نه تنها از معروف‌ترین متفکران روانشناسی هستند بلکه همگی نقش مهمی در تاریخ روانشناسی و سهم عمده‌ای در شناخت ما نسبت به رفتار انسان‌ها ایفا کرده‌اند.